การใช้งานและการจัดเก็บ

การใช้งานและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORAGE)

1. อุณหภูมิจัดเก็บ (Storage Temperature (DegC)): อุณหภูมิห้อง (Ambient)

2. อุณหภูมิขณะขนส่ง (Transport Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient)

3. อุณหภูมิในการถ่ายเทที่เหมาะสม (Loading/ Unloading Temperature): อุณหภูมิห้อง (Ambient)

4. ความดันขณะจัดเก็บและขนส่ง (Storage/Transport Pressure): ความดันบรรยากาศ (Atmospheric)

5. การสะสมของไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Accumulation Hazard): ควรเชื่อมต่อสายดิน (Use proper grounding procedure)

6. ภาชนะและสารเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Material and Coating Suitable) Carbon Steel, Stainless Steel, Polyethylene, Polyester, Teflon

7. ภาชนะและสารเคลือบผิวที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (Material and Coating Unsuitable) Natural Rubber, Butyl Rubber, EPDM, Polystyrene

**ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดสำหรับภาชนะที่ทำจากพลาสติก จึงควรทดสอบก่อนการใช้งานจริง (Compatibility with plastic material can vary; we therefore recommend that compatibility is tested prior to use)

8. การใช้งานและการจัดเก็บ (Storage/ Handling)

    - ปิดฝาภาชนะเมื่อไม่ใช้งาน ใช้งานภาชนะอย่างระมัดระวัง ค่อยๆเปิดฝาภาชนะ เพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยความดันมากเกินไป จัดเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้ดีและแยกห่างจากสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง (Keep container closed. Handle containers with care. Open slowly in order to control possible pressure release. Store in a cool, well – ventilated place away from incompatible materials.)

   - ไม่ใช้งาน จัดเก็บ หรือเปิดฝาภาชนะใกล้กับเปลวไฟ แสงแดด ความร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟต่างๆ (DO NOT handle, store or open near an open flame, source of heat or source of ignition. Protect material from direct sunlight)

   - สารเคมีนี้ อาจมีการสะสมของไฟฟ้าสถิต ควรทำการเชื่อมต่อสายดิน (Material may accumulate static charges which may cause an electric spark (ignition source). Use proper bonding and/or grounding procedures)

   - ห้ามอัดความดัน ตัด ให้ความร้อน หรือเชื่อมภาชนะบรรจุ (DO NOT pressurize, cut, heat, or weld containers)

   - ภาชนะบรรจุที่ใช้งานจนหมดแล้วอาจมีเศษสารเคมีหลงเหลืออยู่ ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ (Empty product containers may contain product residue. DO NOT reuse empty containers)

ข้อมูลจาก ปตท. จำกัด (มหาชน)