ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จารบี

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที โมลี-เพล็กซ์ กรีส
  ความหนืด : NLGI 2
  มาตรฐาน : NLGI
  คำอธิบาย : MOLY-PLEX GREASE เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษ สามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง มีส่วนผสมของ Molybdenum Disulfide (MoS2) ช่วยลดแรงเสีย...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที โมลี อีพี กรีส
  ความหนืด : NLGI 2
  มาตรฐาน : NLGI
  คำอธิบาย : PTT MOLY EP GREASE เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียม และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษ สามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง มีความแข็งอ่อนตามมาตรฐาน NLGI (National Lubricating Grease Institute) เบอร์ 2
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไล-เพล็กซ์ กรีส
  ความหนืด : NLGI 2, 3
  มาตรฐาน : NLGI
  คำอธิบาย : พีทีที ไล-เพล็กซ์ กรีส NLGI 2, 3 เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ....
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที อีพี กรีส
  ความหนืด : NLGI 0, 1, 2, 3
  มาตรฐาน : NLGI
  คำอธิบาย : พีทีที อีพี กรีส NLGI 0, 1, 2, 3 เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียม และสารเคมีเพิ่มคุณภาพประเภท EP (Extreme Pressure) ทำให้สามารถรับแรงกดได้สูงเป็นพิเศษ PTT EP Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ....
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เอ็มพี กรีส
  ความหนืด : NLGI 2, 3
  มาตรฐาน : NLGI
  คำอธิบาย : พีทีที เอ็มพี กรีส NLGI 2, 3 เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ Lithium และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสำหรับใช้งานโดยทั่วไป PTT MP Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ...