ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ระบบกำลัง

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลิมิเต็ดสลิป เกียร์ออยล์
  ความหนืด : SAE 80W-90, 85W-140
  มาตรฐาน : API GL-5, MIL-L2105D, ZF-TE-ML-05A, 05C, 12C, 16E (ZF approval)
  คำอธิบาย : น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายชนิดพิเศษ สำหรับเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (Limited Slip Differential-LSD) คุณภาพเหนือมาตรฐาน API GL-5 รับแรงกดสูงเป็นพิเศษ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที จีแอล-5
  ความหนืด : SAE 80W-90, 85W-140, 90, 140
  มาตรฐาน : API GL-5 MIL-L-2105D
  คำอธิบาย : PTT GL-5 เป็นน้ำมันเกียร์ชนิดทนแรงกดกระแทกสูง ความหนืด SAE 90, 140, 80W-90 และ 85W-140 สำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ยานยนต์ชั้นคุณภาพสูงสุด เทียบเท่า มาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริกา...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที จี-100
  ความหนืด : SAE 90, 140
  มาตรฐาน : API GL-4 MIL-L-2105
  คำอธิบาย : PTT G-100 เป็นน้ำมันเกียร์ชนิดรับแรงกดสูง ความหนืด SAE 90 และ SAE 140 สำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ยานยนต์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพ ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน มีอายุการใช้งานยาวนาน...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที จีแอล-1
  ความหนืด : SAE 90, 140
  มาตรฐาน : API GL-1
  คำอธิบาย : PTT GL-1 เป็นน้ำมันเกียร์อเนกประสงค์สำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ ความหนืด SAE 90 และ SAE 140 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ออโตแมท ซีวีที
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงกับรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ทั้งแบบสายพานและโซ่
  คำอธิบาย : เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmission) สูตรสังเคราะห์ คุณภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติจ้าเพาะ ผลิตจาก...