ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ระบบกำลัง

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ดี-3 ไฮดรอลิก
    ความหนืด : SAE 10W
    มาตรฐาน : API CF/SF CCMC D1/D2 MIL-L-2104C ACEA E1 MB 227.0
    คำอธิบาย : PTT D-3 HYDRAULIC เป็นน้ำมันหล่อลื่น เบอร์ SAE 10W ที่ใช้ในการถ่ายทอดกำลังในระบบไฮดรอลิกของรถบรรทุก และเครื่องจักรกลต่าง ๆ