ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับรถเก๋งเครื่องยนต์เบนซิน

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค เอ็นจีวี
  ความหนืด : SAE 5W-40
  มาตรฐาน : API SN/ CF * ACEA A3-02
  คำอธิบาย : Performa Synthetic NGV เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ชนิดเกรดรวม (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE 5W-40 ที่พัฒนาคุณภาพอย่างเหนือชั้นให้เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานล่าสุด API SN มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมันจาก
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค
  ความหนืด : SAE 5W-30, 5W-40
  มาตรฐาน : API SN/ CF * ACEA A3/ B3-08, A3/ B4-08, C3-08 * MB p229.31 * VW 502.00/ 505.00 * BMW LL-04 * Porsche (SAE 5W-40)
  คำอธิบาย : Performa Synthetic เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-30 และ 5W-40 คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสูงสุด API SN, มาตรฐานยุโรป และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน้าของยุโรป
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี
  ความหนืด : SAE 10W-40, 20W-50
  มาตรฐาน : API SN
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE 10W-40 และ 20W-50 ที่พัฒนาเป็นพิเศษให้เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API (API SN) ผลิตจากน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพอร์ฟอร์มา เซมิ-ซินเธติค
  ความหนืด : SAE 10W-30, 10W-40, 15W-50
  มาตรฐาน : API SN * ILSAC GF-5 (SAE 10W-30)
  คำอธิบาย : Performa Semi-Synthetic เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API SN ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ผสมกับหล่อลื่นพิ้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัว และเร่งแซง รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ รวมถึงป้องกันปัญหาคราบโคลน ลดการสึกหรอของชิ้นส่วน และ Valve Train
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : เพอร์ฟอร์มา
  ความหนืด : SAE 20W-50
  มาตรฐาน : API SN
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 20W-50 คุณภาพตามมาตรฐาน API SN ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ