ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รถปิกอัพ MPV,SUV เครื่องยนต์ดีเซล

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไดนามิค เทอร์โบ ซี
  ความหนืด : SAE 10W-30
  มาตรฐาน : API CF-4 * ACEA E2 * MB 228.1 * MAN 271 * MACK EO-K/2 * ALLISON C-4
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-30 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถปิกอัพโดยเฉพาะ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไดนามิค เทอร์โบ
  ความหนืด : SAE 15W-40, 20W-50
  มาตรฐาน : API CF-4 * ACEA E2 * MB 228.1 * MAN 271 * MACK EO-K/2 * ALLISON C-4
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถปิกอัพโดยเฉพาะ