ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับรถจักยานยนต์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ ซินเธติก 4ที
  ความหนืด : SAE 5W-40
  มาตรฐาน : JASO MA, API SL
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์4 จังหวะ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-40 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่พัฒนาขึ้น เพื่อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบการลื่นไหลของคลัตช์ (Clutch Slip Test) ด้วยเครื่องยนต์ทดสอบ LVFA SAE#2 Friction Machine และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ “JASO MA” จากประเทศญี่ปุ่น
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ 4ที-ไอที
  ความหนืด : SAE 10W-30
  มาตรฐาน : JASO MA/MA2 , API SH
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-30 ที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ที่มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ภายใต้แนวความคิดที่เน้นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ 4ที-เอที
  ความหนืด : SAE 10W-40
  มาตรฐาน : JASO MB , API SG
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ แบบเกียร์ออโตเมติก โดยเฉพาะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ เกียร์-เอที
  ความหนืด : SAE 10W-40
  มาตรฐาน : JASO MB , API SG
  คำอธิบาย : เป็นน้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 ที่พัฒนาสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ แบบเกียร์ออโตเมติก โดยเฉพาะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงและน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ 4ที
  ความหนืด : SAE 10W-40
  มาตรฐาน : API SG , JASO MA
  คำอธิบาย : CHALLENGER 4T: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API SG ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมน้ำมันพื้นฐาน...