ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับรถจักยานยนต์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮสปีด 4ที
  ความหนืด : SAE 20W-40
  มาตรฐาน : JASO MA , API SG
  คำอธิบาย : PTT HI-SPEED 4T : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 20W-40 คุณภาพสูงตามมาตรฐาน API SG และผ่านการทดสอบการป้องกันคลัตช์ลื่น...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที แม็กซ์สปีด 4ที
  ความหนืด : SAE 40
  มาตรฐาน : API SF
  คำอธิบาย : PTT MAX SPEED 4T : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ชนิดเกรดเดี่ยว (Monograde) SAE 40 คุณภาพสูงตามมาตรฐาน API SF ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ ซินเธติก 2ที
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : ISO EGD , JASO FD , API TC , มอก. 1040-2541
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ คุณสมบัติเหนือ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเลนเจอร์ 2ที
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : ISO EGD , JASO FD , API TC , มอก. 1040-2541
  คำอธิบาย : CHALLENGER 2T : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะชนิด Premium Grade ผสมสาร Super-Detergent ชนิดพิเศษ และ ด้วยสูตรที่พัฒนาล่าสุดที่ก่อให้เกิดควันขาวน้อยมาก....
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮสปีด 2ที
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : JASO FC , API TC , มอก. 1040-2541
  คำอธิบาย : PTT HI-SPEED 2T : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ ประเภทลดควันขาว ได้มาตรฐานในระดับสูง JASO FC และ มาตรฐาน มอก. 1040-2541