ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น สำหรับรถจักยานยนต์

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที แม็กซ์สปีด 2 ที
    ความหนืด : N/A
    มาตรฐาน : มอก. 1040-2541
    คำอธิบาย : น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เเบนซิน 2 จังหวะ สำหรับรถจักรยานยนต์ มาตรฐาน มอก. 1040-2541 ชนิดลดควันขาว