ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เรือประมง เรือเดินสมุทร เรือเร็ว

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เพาเวอร์อาร์ โฟว์ที เอาท์บอร์ด
  ความหนืด : SAE 10W-40
  มาตรฐาน : NMMA FC-W
  คำอธิบาย : น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-40 ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบ 4 จังหวะโดยเฉพาะ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน NMMA FC-W ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เรซซิ่ง ฟอร์มูล่า ไบโอซิน
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : NMMA Recertified TC-W3, OECD 301F (Biodegradability test)
  คำอธิบาย : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradability) และมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่ำ (Low Aquatic Toxicity) ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้าย...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เพาเวอร์อาร์ เอาท์บอร์ด
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : NMMA TC-W3, JASO FC
  คำอธิบาย : น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็วแบบ 2 จังหวะ และเจ็ทสกีโดยเฉพาะ เหนือมาตรฐาน NMMA TC-W3 ด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงพิเศษ และสารเติมแต่งเทค...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที แม็กซ์ เอาท์บอร์ด
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : NMMA TC-W3
  คำอธิบาย : PTT MAX OUTBOARD เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบสองจังหวะโดยเฉพาะ มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน NMMA TC-W3 ผลิตจาก...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซีเทค 7000
  ความหนืด : SAE 15W-40
  มาตรฐาน : API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL GLOBAL DHD-1 ACEA E5/B3 VOLVO VDS-3 MB 228.3 CUMMINS 20078/77/76/72/71 MACK EO-M PLUS MAN M 3275 RENAULT VI RLD MTU DDC TYPE 2 ALLISON C-4
  คำอธิบาย : ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงสุด API CI-4 และ GLOBAL DHD-1 ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมงสมรรถนะสูง...