ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เรือประมง เรือเดินสมุทร เรือเร็ว

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซีเทค 6000
  ความหนืด : SAE 15W-40, 20W-50
  มาตรฐาน : API CH-4 / CG-4 / CF-4, ACEA E7-08, MB 228.3, MTU TYPE 2, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, VOLVO VDS-3 (15W-40), MAN 3275 (15W-40), CUMMINS 20076 (15W-40), MACK EO-M PLUS (15W-40)
  คำอธิบาย : PTT SEATECH 6000 เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) คุณภาพสูง SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมง มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซีเทค 5000
  ความหนืด : SAE 15W-40, 20W-50
  มาตรฐาน : API CF-4, ACEA E2, MB 228.1, MACK EO-K/2, MAN 271, ALLISON C-4
  คำอธิบาย : PTT SEATECH 5000 เป็นน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูง ที่พัฒนา ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซีเทค 4000
  ความหนืด : SAE 40
  มาตรฐาน : API CE ACEA E2 MB 228.0 JAPANESE CD ALLISON C-4
  คำอธิบาย : PTT SEATECH 4000 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดเดี่ยวเบอร์ SAE 40 มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CE พัฒนาขึ้นสำหรับเรือประมงที่ใช้งานในสภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซีเทค 3000
  ความหนืด : SAE 40
  มาตรฐาน : API CF/SF CCMC D1/D2 MIL-L-2104C ACEA E1 MB 227.0
  คำอธิบาย : PTT SEATECH 3000 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดี่ยว เบอร์ SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API CF สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง