จารบี

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที แชสซิส กรีส
    ความหนืด : NLGI 2, 3
    มาตรฐาน : NLGI
    คำอธิบาย : PTT Chasiss Grease NLGI 2, 3 เป็นผลิตภัณฑ์จารบีสำหรับหลื่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทำให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะติดได้ดียิ่งขึ้น PTT Chassis Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ ...