น้ำมันเกียร์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เกียร์ ออยล์ อีพี
  ความหนืด : ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
  มาตรฐาน : AGMA 250.04, DIN 51517 Part 3, U.S. Steel 224
  คำอธิบาย : PTT Gear Oil EP เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดรับแรงกดสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิต Paraffinic จึงมีคุณภาพสูง ช่วยทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (Extreme Pressure Additive) และสารป้อง...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮแท็ค เอช
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT HITACK H เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เปิดชนิดเหนียวข้น ผลิตจาก Asphalt และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง เพิ่มคุณภาพด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดสูง (Extreme Pressure Additive) เพื่อลดการสึกหรอและ...