น้ำมันตัดกลึงโลหะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซูเปอร์คูล จีแอล
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Supercool GL เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก เหมาะสำหรับงานเจียระไน และงานตัดกลึงโลหะทั่วไป ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซูเปอร์คูล จีดี
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Supercool GD เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก เหมาะสำหรับงานเจียระไนโลหะทุกประเภท มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮคูล เอแอล
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Hicool AL เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะอลูมิเนียม และโลหะทั่วไป นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮคูล เอ็มแอล
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Hicool ML เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อลื่นได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะส้าหรับงานตัดกลึงโลหะโลหะทั่วไป นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ เชื้อราได้ดี ท้าให้มีอายุการใช้งานยาว...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮคูล จีแอล
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Hicool GL เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดกึ่งสังเคราะห์ เมื่อผสมน้ำจะมีสีเหลืองอ่อน มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก และสามารถต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...