น้ำมันตัดกลึงโลหะ

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮคัท เอ็นเอ็มเอช
    ความหนืด : N/A
    มาตรฐาน : N/A
    คำอธิบาย : PTT Hikut NMH เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตัดกลึงโลหะ ชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพทำหน้าที่รับแรงกด และป้องกันสนิม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ การใช้งานปานกลางไปจนถึงงานหนักและ...