น้ำมันเทอร์ไบน์

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เทอร์บิน อีพี
  ความหนืด : ISO VG 32, 46
  มาตรฐาน : DIN 51515 Part 1 (L-TD), DIN 51524 Part 1 (HL) , BS 489 (CIGRE) , General Electric GEK-32568 F, GEK 107395 ,GEK 101941A (FZG/FLS=8), Siemens/KWU TLV 9013/04-01
  คำอธิบาย : PTT Terbin EP เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องก๊าซเทอร์ไบน์ ผสมสารรับแรงกดสูง (Extreme Pressure Additive) เพื่อใช้ป้องกันการสึกหรอของชุดเกียร์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพในการป้องกันสนิม ป้องการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เทอร์บิน ที
  ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100
  มาตรฐาน : DIN 51524 Part 1, DIN 51515 Part 1 ,GEK 32568 E ,BS 489 (CIGRE)
  คำอธิบาย : PTT Terbin T ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น PTT TERBIN T 32, 46, 68, 100 เหมาะสำหรับหล่อลื่น...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เทอร์บิน
  ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
  มาตรฐาน : DIN 51524 Part 1, DIN 51515 Part 1, GEK 32568 E , BS 489 (CIGRE)
  คำอธิบาย : PTT Terbin เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพเพื่อการป้องกันสนิม...