น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที รับทีดา
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Rubteda เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยางชนิดมลพิษต่ำ ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหนด คือ มี...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที รับเบอรา
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Rubbera เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที รับเฟล็กซ์
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Rubflex เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที รับโฟล
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Rubflo เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไวท์เทค
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Whitech เป็นผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นประเภทพาราฟิน ( Paraffinic oil ) ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี สามารถใช้เป็นน้ามันในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยาง พลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น