น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที พาราเฟ็กซ์
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Paraflex เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที อะโรเม็กซ์
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT Aromex เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เจ.บี.โอ.
  ความหนืด : N/A
  มาตรฐาน : N/A
  คำอธิบาย : PTT J.B.O. เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง