น้ำมันไฮดรอลิก

 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮดรอลิก เอชวีไอ
  ความหนืด : ISO VG 15, 32, 46, 68, 100
  มาตรฐาน : DIN 51524 Part 3, Vickers M-2950-S, I-286-S , US Steel 127, 136, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 ,Denison HF-0, HF-1 ,ISO 6743-4 Category HV
  คำอธิบาย : PTT Hydraulic HVI เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอ ที่มีดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic จึงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกหรอ ...
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ไฮดรอลิก
  ความหนืด : ISO VG 32, 37, 46, 68, 100
  มาตรฐาน : DIN 51524 Part 2 , Vickers M-2950-S, I-286-S , US Steel 127, 136, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Denison HF-0, HF-1 , ISO 6743-4 Category HM
  คำอธิบาย : PTT HYDRAULIC 32, 37, 46, 68, 100 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคชนิดต้านทานการสึกหรอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic จึงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกหรอ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที เอชแอลพี
  ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100
  มาตรฐาน : Denison Hydraulic HF-2 ,Vickers I-286-S
  คำอธิบาย : ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอ (มี AW) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง