ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ : พีทีที ซูเทค
    ความหนืด : N/A
    มาตรฐาน : N/A
    คำอธิบาย : PTT Sutech L, M, H, XH เป็นน้ำมันหล่อลื่นชนิดรับแรงกดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความหนืดสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานประเภท Bitumen ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดสูง (Extreme Pressure) และสารที่ช่วยการยึดเกาะ เหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นและระบายความร้อนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ...