พีทีที เบรค ฟลูอิด เอ๊กซ์ตร้า

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ น้ำมันเบรก ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 591 - 2544 และมีมาตรฐานสูงกว่า DOT 3 (Department of Transportation) และสูงกว่ามาตรฐาน SAE J1703
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางและอุปกรณ์เบรก
  • ไม่ทำให้ซีลยางหดตัวหรือขยายตัวเกินไป
  • ป้องกันการเกิดยางเหนียวทำให้ลูกสูบแม่ปั้มเบรกเคลื่อนตัวได้สะดวกและคงทนต่อการเสื่อมสภาพ
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะสำหรับระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก ทั้งดิสก์เบรกและดรัมเบรกของรถยนต์ โดยเฉพาะที่ทำงานหนักและยังใช้กับระบบคลัตช์ ของยานยนต์ทั่วไปได้ด้วย
  • ข้อแนะนำ ควรตรวจสอบ ระบบเบรกพร้อมถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 12 - 18 เดือน เพราะระหว่างใช้งานอาจมีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะความชื้นจากอากาศเข้าไปเจือปนทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลง
มาตรฐานอ้างอิง : DOT 3 SAE J1703 ISO 4925 TISI 591-2544 ชั้นคุณภาพ 205
Select open PDF File : PTT BRAKE FLUID EXTRA