พีทีที เรดิเอเตอร์ คลีนเนอร์

PTT RADIATOR CLEANER : เป็นน้ำยาเคมีที่มีคุณสมบัติในการชะล้างคราบสกปรกที่ติดอยู่ภายในหม้อน้ำรถยนต์ ตลอดจนท่อทางเดินของน้ำในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ เช่น คราบสนิม และตะกรัน คราบสกปรกเหล่านี้หากสะสมไว้นาน ๆ จะทำให้เกิดการอุดตันได้ เป็นผลให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง เครื่องยนต์จะร้อนจัด สูญเสียกำลัง และ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย
คุณสมบัติพิเศษ :
  • สามารถขจัดคราบสนิม ตะกรัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ตามช่องที่น้ำไหลผ่านในระบบระบายความร้อนให้สะอาดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะสำหรับหม้อน้ำรถยนต์
ข้อแนะนำ :
1. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำขณะเครื่องยังร้อนอยู่
2. ผสมน้ำยาล้างหม้อน้ำในอัตราส่วนน้ำยาล้างหม้อน้ำ 0.5 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร (วิธีการใช้ตามรายละเอียดที่ระบุ ข้างกระป๋อง)
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT RADIATOR CLEANER