พีทีที เอ็มพี กรีส

คุณสมบัติพิเศษ :
ลักษณะการใช้งาน :
มาตรฐานอ้างอิง : NLGI
Select open PDF File : PTT MP Grease NLGI 2, 3