เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค ไฮบริด

Performa Super Synthetic Hybrid เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% (Fully Synthetic) คุณภาพเหนือมาตรฐานสูงสุด API SN / ILSAC GF-5ที่พัฒนาส้าหรับเครื่องยนต์ไฮบริดยุคใหม่โดยเฉพาะ  ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะเครื่องยนต์แบบเดิน-หยุด (Start-Stop)ของรถยนต์ไฮบริด ช่วยยืดอายุการใช้งาน และท้าให้เครื่องยนต์ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติพิเศษ :
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน ในทุกสภาวะการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานเครื่องยนต์แบบ เดิน-หยุด (Start-Stop) ของรถยนต์ไฮบริด
  • หล่อลื่นได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่สตาร์ท ให้อัตราเร่ง การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม และให้การหล่อลื่นได้ดีในทุกช่วงอุณหภูมิ
  • ทนต่อการท้าลายของความร้อนและออกซิเจนได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดโคลนในอ่างน้ำมัน และการอุดตันที่ไส้กรอง
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรกที่ลูกสูบ และรักษาชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เหนือกว่า และยังคงการประหยัดเชื้อเพลิงไว้ได้แม้จะใช้งานไปแล้ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการเกิดฟอง และลดปัญหาการบวมหรือหดตัวของซีลชนิดต่างๆ
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์บ้าบัดมลพิษไอเสีย (Catalytic Converter)
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะส้าหรับรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ และใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงชนิด Flexi-Fuel ที่ติดตั้งระบบบ้าบัดมลพิษไอเสียหมายเหตุ: การใช้งานที่เหมาะสมควรเลือกใช้เบอร์ความหนืดและข้อมูลจ้าเพาะตามที่ผู้ผลิตยานยนต์แนะน้าในคู่มือการใช้งาน
มาตรฐานอ้างอิง : API SN, ILSAC GF-5
Select open PDF File : PERFORMA SUPER SYNTHETIC HYBRID
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet