ไดนามิค พรีเมียร์

DYNAMIC PREMIER เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ เกรดรวม SAE 15W-40 คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ รอบจัดของรถปิกอัพโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน Global DHD-1 และ API CH-4 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว จึงให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุณภาพเหนือกว่าน้้ามันเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด
คุณสมบัติพิเศษ :
  • เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม
  • ฟิล์มน้้ามันแข็งแรง ทนความร้อนได้สูง จึงสามารถรองรับการท้างานของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายเขม่า ลดการเกิดคราบเขม่าและสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ ท้าให้เครื่องยนต์สะอาด
  • ช่วยประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง และลดปัญหาการกินน้้ามันเครื่อง
  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง
  • ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อตามสภาพอากาศและท้องถนนในประเทศไทย
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลของรถปิกอัพและรถยนต์นั่งดีเซล รุ่นใหม่ สมรรถนะสูงทุกชนิด ประเภท MPV, SUV และ Off Road ทั้งแบบขับเคลื่อนธรรมดาและขับเคลื่อน 4 ล้อ
  • รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง ภาระงานหนักถึงหนักมาก
  • ใช้ได้ดีกับรถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดแรงม้าสูง ๆ รถตู้ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
มาตรฐานอ้างอิง : API CH-4 / CG-4 / CF-4 / SJ * ACEA E7-08 * MB 228.3 * MAN 3275 * VOLVO VDS-3 * MTU TYPE 2 * MACK EO-M PLUS * CUMMINS 20076 * JASO DH-1 * GLOBAL DHD-1
Select open PDF File : DYNAMIC PREMIER
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet