พีทีที ไฮคอมซิน เอฟ 270

PTT Hycomsyn F 270  สารสังเคราะห์พอลิแอลคิลีน ไกลคอลใช้ในเครื่องไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยเพิ่มความดันสูง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้และความต้องการในการซ่อมบำรุงเครื่องเพิ่มความดันลดลงเพราะการลดลงของตะกอนที่เกิดก่อนกระบวนการสร้างพอลิเมอร์ (pre-polymerization) ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบเนื่องจากกระบวนการที่เกิดก่อนการสร้างพอลิเมอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยินยอมของข้อกำหนดสารเติมแต่งอาหารจากรัฐบัญญัติ อาหาร ยาและเครื่องสำอาง (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)
คุณสมบัติพิเศษ :
  • รับภาระหนักและประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่สูงส่งผลให้ลดการสึกหรอของลูกสูบ
  • เป็นของเหลวมีความคงตัว ไม่กัดกร่อน และจุดวาบไฟสูง
  • อายุการใช้งานอยู่ในช่วง 20,000 – 40,000 ชั่วโมง
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะสำหรับใช้งานในไฮเปอร์คอมเพรสเซอร์ในระบบเพิ่มความดันขั้นสุดท้าย
มาตรฐานอ้างอิง : Federal Food, Drug and Cosmetic Act, citation CFR 178.3570
Select open PDF File : PTT Hycomsyn F 270
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet