พีทีที ซูเปอร์คูล จีดี

PTT Supercool GD เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดสังเคราะห์ มีคุณสมบัติการหล่อเย็นได้ดีมาก เหมาะสำหรับงานเจียระไนโลหะทุกประเภท มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย
คุณสมบัติพิเศษ :
  • มีคุณสมบัติหล่อเย็น หรือระบายความร้อนจากกระบวนการตัดกลึงได้ดีมาก
  • มีคุณสมบัติช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อน ให้กับเครื่องมือตัด และชิ้นงานได้ดี
  • มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดฟองได้ดี
  • มีคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ดี ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่บูดเสีย
  • สามารถใช้ผสมกับน้ำประปา หรือน้ำที่มีความกระด้างไม่สูงมาก
  • ไม่มีองค์ประกอบของสารที่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น Chlorine และ Nitrate / Nitrite
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน ดังตัวอย่างในตาราง

Metal / Process

Grinding

Cast Iron

4-5%

Mild Steel

4-5%

มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT SUPERCOOL GD
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet