พีทีที รับทีดา

PTT Rubteda  เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยางชนิดมลพิษต่ำ  ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานตามที่กลุ่มประเทศยุโรปกำหนด คือ มีปริมาณ Polycyclic Aromatic (PCA) ไม่เกิน 3 %
คุณสมบัติพิเศษ :
  • มีความสามารถในการละลายสูง
  • ช่วยให้การผสมยางกับสารเคมีต่างๆ เข้ากันได้ดี
  • มีปริมาณ Polycyclic Aromatic (PCA) ไม่เกิน 3 %
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตยางต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน ยางสำหรับทำรองเท้าฟองน้า พื้นรองเท้าผ้าใบ เป็นต้น
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT RUBTEDA 401, 502
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet