พีทีที รับเบอรา

PTT Rubbera  เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยาง และสารเคมีต่างๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง
คุณสมบัติพิเศษ :
  • มีความสามารถในการละลายสูง
  • ช่วยปรับคุณสมบัติของยาง และท้าให้การผสมยางกับสารเคมีต่างๆ เข้ากันได้ดี
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้ในกระบวนการการผลิตยาง ทำให้การบดยาง และการผสมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายขึ้น
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมยางสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อยางต่างๆ
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT RUBBERA 400
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet