พีทีที รับเฟล็กซ์

PTT Rubflex เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ช่วยปรับคุณสมบัติยางด้าน plasticity และลด tensile strength ทำให้ยางยืดหยุ่นดี
  • เนื้อน้ำมันใสมีสีอ่อน มีความคงตัวของสีดี มีการระเหยต่ำ
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้ในกระบวนการผลิตยางทำให้การบดยางและผสมง่ายขึ้น
  • ใช้เป็นวัตถุดิบผสมยางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
  • เหมาะกับยางประเภทอิ่มตัวเช่น Butyl Ethylene-propylene (EPM) และ Ethylene-propylene terpolymer (EPDM)
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT RUBFLEX 105, 111, 130
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet