พีทีที แมชชีนออยล์

PTT Machine Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้งของเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ทนความร้อน คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยที่อุณหภูมิสูง
  • ไม่ทำปฏิกริยากับชิ้นส่วนที่หล่อลื่น
  • ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุของเครื่องจักร
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรทั่วไปในอุตสาหกรรม
  • ใช้กับระบบหยอดทิ้งในโรงงานทั่วไป (Once Through)
  • ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบปานกลาง
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT Machine OIL 10
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet