พีทีที ไฮดรอลิก เอชวีไอ

PTT Hydraulic HVI เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดต้านทานการสึกหรอ ที่มีดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic จึงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มคุณภาพด้วยสารป้องกันการสึกหรอ และสารป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สารเพิ่มดัชนีความหนืด สามารถใช้งานได้ดีในช่วงที่อุณหภูมิแตกต่างกันมาก
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ป้องกันอุปกรณ์จากการกัดกร่อนและสึกหรอ
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยางและป้องกันไส้กรองน้ำมันอุดตัน
  • ป้องกันการเกิดฟองและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
  • สามารถทนอุณหภูมิได้สูง ทนความร้อน
  • รับภาระแรงเฉือน และคงความหนืดได้ดีที่ทุกอุณหภูมิ
ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้กับระบบไฮดรอลิกทุกชนิดทั้งระบบกำลังและระบบควบคุมที่ต้องการน้ำมันประเภทต้านทานการสึกหรอ
  • ใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องปฏิบัติงานในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก
  • ใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่นเครื่องอัดลมระบบเกียร์ ที่ใช้น้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ - ใช้สำหรับระบบหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำมันประเภท R&O (Rust & Oxidation Inhibited)
มาตรฐานอ้างอิง : DIN 51524 Part 3, Vickers M-2950-S, I-286-S , US Steel 127, 136, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 ,Denison HF-0, HF-1 ,ISO 6743-4 Category HV
Select open PDF File : PTT HYDRAULIC HVI 15, 46, 68, 100
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet