พีทีที ไฮเท็มป์

PTT Hitemp เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ
  • จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย
  • ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
ลักษณะการใช้งาน :
  • เหมาะกับระบบถ่ายเทความร้อนทั่วไป โดยใช้กับระบบเปิด ที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 200 OC และระบบปิด ที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 320 OC และอุณหภูมิที่ผิวท่อไม่เกิน 340 OC
  • ใช้ได้กับระบบถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานฟอกย้อม, โรงงานอบแห้ง, โรงงานพลาสติก และระบบถ่ายเทความร้อนที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT Hitemp 500
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet