พีทีที ไฮโวลท์ 99

PTT Hivolt 99 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) สูง
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ทนความร้อนสูงโดยไม่แตกตัวง่าย
  • ไม่เกิดก๊าซไวไฟที่เป็นเหตุทำให้หม้อแปลงระเบิด
  • มีอัตราการระเหยต่ำ ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน ไหลง่าย
  • ทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคลือบขดลวดทองแดง
ลักษณะการใช้งาน :
  • ช่วยระบายความร้อน และเป็นฉนวนไฟฟ้า ในหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาปาซิเตอร์ สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า
มาตรฐานอ้างอิง : ASTM D 3487 : 2000 (Type II), IEC 60296 : 2003 (Inhibited)
Select open PDF File : PTT Hivolt 99
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet