พีทีที โมล ออยล์ ซี

PTT Mold Oil C เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดผสมน้ำ ใช้สำหรับทาแบบ หล่อกระเบื้องมุงหลังคา
คุณสมบัติพิเศษ :
  • ป้องกันการเกาะติดของแม่แบบและแผ่นกระเบื้อง
  • ป้องกันการเกิดสนิมของแม่แบบ
  • ละลายน้ำได้ดีทั้งน้ำประปาและน้ำบาดาล
  • ละลายน้ำได้ดีโดยไม่เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน
  • ไม่มีกลิ่นรุนแรง
  • ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนกระเบื้องและแม่แบบ
ลักษณะการใช้งาน :
  • ป้องใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำมันต่อน้ำเท่ากับ 1 ต่อ 10
  • ใช้ทาหรือพ่นบนแม่แบบหล่อกระเบื้องมุงหลังคา
มาตรฐานอ้างอิง : N/A
Select open PDF File : PTT MOLD OIL C
Material Safety Data Sheet
Product Data Sheet