ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า 110 PTT HIQUENCH ULTRA 110

พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า 110 PTT HIQUENCH ULTRA 110

[PTT HIQUENCH ULTRA 110] น้ำมันสำหรับงำนชุบแข็งโลหะ ผลิตจำกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสำรเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้อัตราการเย็นตัวของโลหะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวโลหะมีความแข็งแรงสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี High speed quenching oil, produced from highly refined base oil and special additives to leveling the maximum quenching rate higher than 110 ?C/s. It has excellent oxidation stability, low sludge and deposit formation with high flash point.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานชุบแข็งโลหะด้วยน้ำมันที่ต้องการอัตราการเย็นตัวสูง

คุณสมบัติพิเศษ

• ถ่ายเทความร้อนได้ดี

• ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี

• ให้อัตราการเย็นตัวในการชุบแข็งรวดเร็ว

• ไม่ก่อให้เกิดคราบยางเหนียวในอ่างน้ำมัน

• มีจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟ สูง

APPLICATION

Use for very high speed quenching system

KEY FEATURES

• Excellent heat transfer characteristics

• Excellent oxidation stability

• Low sludge and deposit formation

• High flash point

• High fire point