ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10 PTT HIKUT SYN W10

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10 PTT HIKUT SYN W10

[PTT HIKUT SYN W10] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดสังเคราะห์ (Synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนใส มีคุณภาพสูงสุด เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว และงานขัดผิว ที่มีภาระงานเบา Synthetic graded water soluble cutting oil which forms a green solution with water. PTT HIKUT SYN W10 has an excellent resistance to bacterial and fungi suitable for cooling and lubricating in light duty horning and grinding process.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการเจียรผิวและขัดผิว ที่มีภาระงานเบาและต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด โดยที่น้ำมันไม่บูดเสีย

• ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

• เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้น้ำมันไม่บูดเสีย ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน

APPLICATION

• Suitable for lubricating and cooling for grinding and horning processes which are light operation severity and require very long service life

• Mix 5% with water for grinding and honing processes

KEY FEATURES

• Excellent cooling property, Prevents spot welding of workpieces and tools

• Provides good lubrication

• excellent resistance against biocides and fungicides