ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11 PTT HIKUT SYN W11

พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11 PTT HIKUT SYN W11

[PTT HIKUT SYN W11] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดสังเคราะห์ (Synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะใสไม่มีสี มีคุณภาพสูงสุด เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว งานขัดผิว และงานกลึงที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง Synthetic graded water soluble cutting oil which forms a colorless solution with water. PTT HIKUT SYN W11 has an excellent resistance to bacterial and fungi suitable for cooling and lubricating in light to medium duty grinding and turning process.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการเจียรผิวและตัดกลึง ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด โดยที่น้ำมันไม่บูดเสีย

• ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing)

• ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

• เชื้อราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้น้ำมันไม่บูดเสีย ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน

APPLICATION

• Suitable for lubricating and cooling for general machining processes which are light to medium operation severity and require very long service life

• Mix 5% with water for grinding and honing processes

• Mix 5-6% with water for turning and milling processes

KEY FEATURES

• Excellent cooling property, Prevents spot welding of workpieces and tools

• Provides good lubrication

• excellent resistance against biocides and fungicides