ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคัท ดับบลิว 10 PTT HIKUT W10

พีทีที ไฮคัท ดับบลิว 10 PTT HIKUT W10

[PTT HIKUT W10] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึงโลหะทั่วไป Emulsifiable cutting oil which forms a dense white emulsion with water. PTT HIKUT W10 produced from high quality paraffinic base oil and selected antibacterial additives to be cooling and lubricating in general machining process.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไป ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง

• ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) งานกัดเซาะ (milling)- ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะรู (drilling)- ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) งานทำฟันเกียร์ (tapping)- ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม

• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

APPLICATION

• Suitable for lubricating and cooling for general machining processes which are light to medium operation severity

• Mix 3% with water for grinding and honing processes

• Mix 4-5% with water for turning and milling process

• Mix 5-6% with water for drilling process

• Mix 6-8% with water for threading and tapping process

• Mix 8-10% with water for broaching process

KEY FEATURES

• Very good cooling property, prevents spot welding of workpieces and tools

• Provides very good lubrication

• Good anti-rust and anti-corrosion properties

• Good resistance against biocides and fungicides