ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10 PTT HIKUT SEMI W10

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10 PTT HIKUT SEMI W10

[PTT HIKUT SEMI W10] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนใส มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานเจียรผิว และงานตัด Semi-synthetic graded water emulsifiable cutting oil which forms a yellow emulsion with water. PTT HIKUT SEMI W10 has a good resistance to bacterial and fungi suitable for cooling and lubricating in light to medium duty grinding and turning process.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไปที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน

• ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing) 

• ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี

• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

APPLICATION

• Suitable for lubricating and cooling for general machining processes which are light to medium operation severity and require long service life

• Mix 5% with water for grinding and honing processes

• Mix 5-6% with water for turning and milling processes

KEY FEATURES

• Very good cooling property, prevents spot welding of workpieces and tools

• Provides good lubrication

• Very good resistance against biocides and fungicides