ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31 PTT HIKUT SEMI W31

พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31 PTT HIKUT SEMI W31

[PTT HIKUT SEMI W31] น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนขุ่น มีคุณภาพสูง สามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึง งานเจาะ งานทำเกลียว และงานคว้าน Semi-synthetic graded water emulsifiable cutting oil which forms brown emulsion with water. PTT HIKUT SEMI W31 has a good resistance to bacterial and fungi, suitable for cooling and lubricating in medium to heavy duty turning, drilling, tapping and broaching process.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไป โดยเฉพาะโลหะ อลูมิเนียม ที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนัก และต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน

• ใช้อัตราส่วนผสม 5% สำหรับงานเจียรผิว (grinding) และงานขัดผิว (honing) 

• ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) และงานกัดเซาะ (milling)

• ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะ (drilling) 

• ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) และงานทำฟันเกียร์ (tapping)

• ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้

• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม

• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี

• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเยี่ยม

APPLICATION

• Suitable for lubricating and cooling for general machining processes, especially for aluminium metal, which are medium to heavy operation severity and require long service life

• Mix 3% with water for honing and grinding process

• Mix 4-5% with water for turning and milling process

• Mix 5-6% with water for drilling process

• Mix 6-8% with water for threading and tapping process

• Mix 8-10% with water for broaching process

KEY FEATURES

• Very good cooling property, prevents spot welding of workpieces and tools

• Provides very good lubrication

• Good anti-rust and anti-corrosion properties

• Very good resistance against biocides and fungicides