ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที สตีลคูล ดับบลิว 01 PTT STEELCOOL W 01

พีทีที สตีลคูล ดับบลิว 01 PTT STEELCOOL W 01

[PTT STEELCOOL W 01] เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็นหรือระบายความร้อนสำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะ เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวชิ้นงาน และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับงานรีดท่อเหล็กโดยเฉพาะ An emulsifiable cutting oil which forms a milky emulsion with water. It is produced from high quality paraffinic base oil and selected additives which provide high anti-rust performance and bacterial resistance. This product is especially suitable for cooling and lubricating for welded steel pipe manufacturing.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการรีดท่อเหล็กโดยเฉพาะ

• ใช้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม 2-5% (เหมาะกับน้ำที่มีความกระด้างไม่เกิน 180 ppm)

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก

• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันชิ้นงานโลหะจากการถูกกัดกร่อนและสนิมได้ดีเยี่ยม

• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

APPLICATION

• Especially suitable for cooling and lubricating for welded steel pipe manufacturing

• Mix 2-5% with clean water containing water hardness less than 180 ppm

KEY FEATURES

• Very good cooling property, prevents spot welding of workpieces

• Excellent anti-rust and anti-corrosion properties

• Good lubrication

• Good resistance against bacteria and fungi