ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที คัพ กรีส PTT CUP GREASE

พีทีที คัพ กรีส PTT CUP GREASE

[PTT CUP GREASE] จาระบีสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป ผลิตจากสบู่แคลเซียม และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม PTT Cup Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา Industrial and general purpose lubricating grease, produced from base oil, calcium thickener and rust preventive additive.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีโอกาสสัมผัสน้ำ หรือความชื้น เช่น เครื่องจักการเกษตร ปั๊มน้าบรรทุก

• อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 oC

คุณสมบัติพิเศษ

• NLGI 3 

• มีคุณสมบัติทนน้าได้ดีมาก

• ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

• หล่อลื่นชิ้นส่วนส่วนเครื่องจักรกลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบารุงรักษา

APPLICATION

• Recommend for use in grease lubrication system of industrial machine parts in low load applications

• Suitable for use in systems which grease consumption is high

• Can be used with normal operating temperature up to 70 oC

KEY FEATURES

• NLGI 3 

• Provide excellent water resistant

• Prevent dust and dirt from reaching into the moving parts

• Protect metal surfaces from rust in wet conditions