ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที แชสสีส กรีส PTT CHASSIS GREASE

พีทีที แชสสีส กรีส PTT CHASSIS GREASE

[PTT CHASSIS GREASE ] จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่างล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทาให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น PTT CHASSIS GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) Conventional lubricating greases produced from base oil, calcium thickener, rust and oxidation inhibitors and tackiness additives.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เกิดความร้อนต่ำ

• ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์

• อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 oC

คุณสมบัติพิเศษ

• NLGI 2, 3 

• มีความคงสภาพ ทนความชื้นสูง ป้องกันน้าได้เป็นอย่างดี

• มีคุณสมบัติการยึดเกาะติดได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น

• ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

มาตรฐาน

ราคาขายปลีก: 205 บาท (2 กก.)55 บาท (0.5 กก.)

APPLICATION

• Recommend for use in chassis and suspension system for motor vehicles of farm tractors such as shaft joints, ball joints, coil springs.

• Can be used with normal operating temperature up to 70 oC

KEY FEATURES

• NLGI 2, 3 

• Provide excellent water resistance

• Protect metal surfaces from rust and corrosion of severe water exposure

• Prevent dust and dirt from reaching into the moving parts

STANDARDS

Retail Price: 205 THB (2 kg)55 THB (0.5 kg)