ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที เอ็มพี กรีส PTT MP GREASE

พีทีที เอ็มพี กรีส PTT MP GREASE

[PTT MP GREASE] จาระบีอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ Lithium และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสาหรับใช้งานโดยทั่วไป PTT MP GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา High quality multipurpose greases produced from mineral base oils, lithium thickener and oxidation and corrosion inhibitors for use in automotive and industrial applications where EP greases are not required.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• สามารถใช้หล่อลื่นได้ทั่วไป ทั้งหล่อลื่นยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ตลับลูกปืนล้อรถ ข้อต่อเพลา ลูกหมาก กากบาท เพลากลาง ตลับลูกปืนปั๊มน้ำ รวมทั้งตลับลูกปืนชนิดต่างๆ

• ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์

• อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 120 oC

คุณสมบัติพิเศษ

• NLGI 2, 3 

• มีความคงทนน้า ทนความร้อนได้ดี

• ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

• ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

• ไม่เสื่อมคุณภาพเร็วเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ

มาตรฐาน

ราคาขายปลีก: 500 บาท (5 กก.)205 บาท (2 กก.)55 บาท (0.5 กก.)

APPLICATION

• Recommend for use in automotive and industrial applications such as wheel bearings, shaft joints, ball joints, water pump bearings

• Can be used with normal operating temperature up to 120 oC

KEY FEATURES

• NLGI 2, 3 

• Resistance to water wash out, retain grease in place in wet environments

• Protect metal surface from rust and corrosion in moist environments

• Prevent dust and dirt from reaching into the moving parts

• Good oxidation and thermal stability

STANDARDS

Retail Price: 500 THB (5 kg)205 THB (2 kg)55 THB (0.5 kg)