ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที ไล-เพรกส์ กรีส PTT LI-PLEX GREAE

พีทีที ไล-เพรกส์ กรีส PTT LI-PLEX GREAE

[PTT LI-PLEX GREAE] จาระบีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง PTT Li-Plex Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา High quality greases, produced from Lithium complex soap, anti-rust, anti-corrosion and anti-oxidant additives.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทางานหนัก โดยเฉพาะที่ได้รับแรงกดทาให้เกิดความร้อนสูง เช่น ตลับลูกปืนเครื่องบด เครื่องตัด เครื่องรีดโลหะ ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก ตลับลูกปืนปั๊มน้า บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกล ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 160 oC

คุณสมบัติพิเศษ

• NLGI 2, 3 

• ทนความร้อนได้สูงเป็นพิเศษ ไม่เกิดการรั่วซึมขณะใช้งาน จึงไม่ต้องอัดจาระบีบ่อย

• ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ปราศจากสารตะกั่วเจือปน

• ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

• ทาให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าบารุงรักษา

มาตรฐาน

ราคาขายปลีก: 805 บาท (5 กก. เฉพาะ NLGI 3)313 บาท (2 กก. NLGI 2)335 บาท (2 กก. NLGI 3)75 บาท (0.5 กก. NLGI 2)90 บาท (0.5 กก. NLGI 3)

APPLICATION

Recommend for using in heavy duty motor vehicles and industrial applications such as wheel bearings, rolling bearings with normal operating temperature up to 160 oC

KEY FEATURES

• NLGI 2, 3 

• Good thermal and oxidation stability

• Provide superb rust and corrosion protection

• High dropping point minimize leakage at elevated temperatures

• Prevent dust and dirt from reaching into the moving parts

• Against wear under high load

STANDARDS

Retail Price: 805 THB (5 kg only for NLGI 3)313 THB (2 kg NLGI 2)335 THB (2 kg NLGI 3)75 THB (0.5 kg NLGI 2)90 THB (0.5 kg NLGI 3)