ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

น้ำกลั่น BATTERY FLUID

น้ำกลั่น BATTERY FLUID

[BATTERY FLUID] น้ำกลั่นคุณภาพสูง สำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) High quality battery fluid for all lead-acid battery types. Passed and certified byThailand Industrial Standard (TIS).

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

N/A

คุณสมบัติพิเศษ

N/A

มาตรฐาน

น้ำกลั่นคุณภาพสูง สำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ราคาขายปลีก: 24 บาท (1 ลิตร)11 บาท (0.78 ลิตร)

APPLICATION

N/A

KEY FEATURES

N/A

STANDARDS

น้ำกลั่นคุณภาพสูง สำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Retail Price: 24 THB (1 litre)11 THB (0.78 litre)