ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที แม็กซ์ สปีด 2ที PTT MAX SPEED 2T

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 2 จังหวะ

• ใช้ได้กับทั้งระบบออโต้ลูปและผสมธรรมดา

• อัตราการผสมเชื้อเพลิงต่อน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต

คุณสมบัติพิเศษ

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

• ช่วยลดควันขาว

มาตรฐาน

TIS 1040-1998

ราคาขายปลีก : 60 บาท (0.5 ลิตร)

APPLICATION

• Recommended for 2-stroke motorcycles and multipurpose 2-stroke engine.

• Suitable for both oil injection and premix system.

• Fuel/Oil ratio required following by the manufacturers' recommendations.

KEY FEATURES

• Provide high wear protection

• Reduce exhaust smoke

STANDARDS

TIS 1040-1998

Retail Price : 60 THB (0.5 litre)