ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

พีทีที แม็กซ์ สปีด 4ที PTT MAX SPEED 4T

พีทีที แม็กซ์ สปีด 4ที PTT MAX SPEED 4T

[PTT MAX SPEED 4T] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ Monograde motorcycle oil. Suitable for 4-stroke motorcycles including gearboxes in 2-stroke motorcycles.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

• ใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

คุณสมบัติพิเศษ

• รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน  

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

มาตรฐาน

API SF

ราคาขายปลีก : 110 บาท (1 ลิตร); 95 บาท (0.8 ลิตร); 85 บาท (0.7 ลิตร)

APPLICATION

• Recommended for 4-stroke motorcycles.

• Suitable for gearboxes in 2-stroke motorcycles.

KEY FEATURES

• Keep engine clean and reduce deposits

• Provide high wear protection

STANDARDS

API SF

Retail Price : 110 THB (1 litre); 95 THB (0.8 litre); 85 THB (0.7 litre)