ศูนย์รับแจ้ง : 02-7400737 (จัดส่งฟรี) Call Center : 02-7400737 (Free Delivery)

ไดนามิค จี-พลัส DYNAMIC G-PLUS

ไดนามิค จี-พลัส DYNAMIC G-PLUS

[DYNAMIC G-PLUS] น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถเชิงพาณิชย์ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์ก๊าซ NGV/CNG/LNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง High performance heavy-duty diesel engine oil. Designed for mixed-fleet of diesel and gas NGV/CNG/LNG or LPG commercial vehicles.

ขอใบเสนอราคา Request for Quatation

Download Product Brochure

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถเชิงพาณิชย์ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์ก๊าซ NGV/CNG/LNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลร่วม (DDF ; Diesel Dual Fuel) ของ รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถทัวร์ และรถปิคอัพ

คุณสมบัติพิเศษ

• ให้สมรรถนะดีเยี่ยมทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และก๊าซ

• รักษาความสะอาด และลดการเกิดคราบโคลนดีเยี่ยม

• ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน

• ยืดอายุการใช้งานยาวนาน

*โปรดตรวจสอบปริมาณเถ้าซัลเฟตที่เหมาะสมกับจากผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ

มาตรฐาน

• API CI-4/SL

• ACEA A3/B4/E7

• VOLVO VDS-3

• MB 228.3

APPLICATION

• Designed for utilizing in mixed-fleet of commercial vehicles which running both on diesel and dedicated gas-fueled (NGV/CNG/LNG or LPG). 

• Recommended for Diesel Dual Fuel (DDF) system of commercial vehicles such as trucks, trailers, buses and pickup trucks.

KEY FEATURES

• Optimize performance for both diesel and gas engines

• Provide engine cleanliness and prevent sludge formation

• Provide high engine protection

• Extended oil drain intervals

* Please check the proper sulfated ash level from engine manufacturers

STANDARDS

• API CI-4/SL

• ACEA A3/B4/E7

• VOLVO VDS-3

• MB 228.3